top of page

Vanliga frågor

Hur kan vi hjälpa dig?

Här kan du hitta ett antal vanliga frågor som handlar om våra produkter och tjänster. Vi har försökt inkludera ett brett urval frågor och svar, men om du fortfarande har en fråga som vi inte har svarat på, ta kontakt direkt så är vi glada om vi kan försöka svara på den personligen.

Hur går det till?

Efter att du pratat med en säljare hos oss så kommer vi ut med en projektör till din fastighet. Projektören gör en bedömning av din bostad och säljaren går igenom med dig hur hela processen går till och tillsammans kommer ni överens om vilka produkter vi ska kika på. Därefter räknar vi ut ett pris till dig och skickar en offert/ett avtalsförslag enligt överenskommelse.

Kan solceller monteras på alla typer av tak?

Ja, det finns standardiserade montagelösningar för alla typer av takmaterial. Vissa är dock mer fördelaktiga ur installations synpunkt.

Måste jag som kund söka bygglov?

Den 13 juni 2018 beslutades det i riksdagen att kravet på bygglov för solceller tas bort. Det innebär att från första augusti 2018 krävs inget bygglov för att montera solpaneler (eller solfångare) som följer byggnadens form inom ett detaljplanerat område. Kommunerna har fortfarande rätt att bestämma om det behövs bygglov i detaljplaner för framtida områden.

Det finns vissa undantag:
▪ Bygglovs Befrielsen inom detaljplan gäller inte byggnader eller områden med uppvinklade solpaneler eller solfångare på platta tak eller byggnadsintegrerade anläggningar.

▪ Bygglov kommer även fortsättningsvis krävas för solenergianläggningar på byggnader inom områden som klassas som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
▪ Bygglov kommer även krävas för solcellsinstallationer inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Hur länge håller en solcellsanläggning?

Detta är en fråga som är svårt att svara på. Få system i Sverige, om ens några har nått sin maximala livslängd. I Huvudsta finns en solcellsanläggning som sedan 1984 producerar el med endast försumbar degradering. I investeringskalkyler antas 30 år som rekommenderad branschstandard för solpanelernas livslängd. Växelriktare behöver vanligtvis bytas ut efter 15 år och är den komponent i systemet som har kortast livslängd. Industristandard är att solpanelerna garanteras ge minst 80 % av den märkbara effekten upp till 25 år. Detta garanteras av t.ex. en TÜV-certifiering.
Solcellerna inuti varje solpanel har en livslängd som är betydligt längre än solpanelens. På Uppsala Universitet säger man 200 år om de skyddas från väder. Det är slitage på lamineringen av solpanelens separata delar som gör panelens livslängd kortare än solcellernas.

Behöver panelerna rengöras regelbundet?

Vanligtvis inte. De svenska väder omställningarna med vind, sol och regn om vartannat gör att smuts, damm och löv automatiskt avlägsnas från panelerna. I vissa områden har fågelträck orsakat problem. I dessa fall kan fågelskrämmor vara till hjälp och regelbunden tvätt behövas.

Har du några andra frågor? Kontakta oss idag.

Klicka här för att gå upp

bottom of page