top of page
Solpaneler på taket

Solpaneler för din fastighet

Hur går jag tillväga?

Kontakta oss för att boka upp ett förutsättningslöst möte!

Vi tar gärna ett samtal med dig som kund för att få chansen att besvara frågor och se över dina medvetna och omedvetna behov & hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig uppfylla dom.

Projektering utförs

Efter vårt första möte så bokar vårt team upp ett fysiskt möte med dig för att se över vad din fastighet har för förutsättningar för det du vill uppnå. Vi jobbar i team om en projektör samt en säljare vilket innebär att vi kan besvara både produktfrågor och tekniska frågor som kan komma att dyka upp.

Offert skickas

När vi har gått igenom fastigheten och fått information om din elförbrukning så kan vi rekommendera korrekt produkt för dig.

Offerten omfattar samtlig utrustning och arbetskraft som krävs för att driftsätta dina solpaneler.

Det är även i detta skede som vi kan plocka fram ett slutligt pris som självklart inkluderar samtliga bidrag för grön teknik som finns tillgängliga för dig att ta del av.

Avtal signeras - projektet påbörjas

När avtalet är signerat så utförs en föranmälan till nätägaren. När anmälan är godkänd så beställs material och tid för installation bokas med dig som kund.

Hur fungerar solel?

Här kan du få information om dom olika produkterna vi erbjuder samt vad dom fyller för funktion i din solelsanläggning.

Solpanelen är uppbyggd av solceller

Inuti varje solpanel så sitter det solceller, det är solcellerna som skapar elektricitet.
När solljuset träffar panelen så skapas det en spänning mellan solcellerna som i sin tur skapar likström. Likströmmen förs sedan vidare till växelriktaren som i sin tur omvandlar strömmen till växelström. Växelström är den strömmen som vi använder till vardags i våra hushåll.

Växelriktare

Växelriktarens uppgift är att omvandla likströmmen som solcellerna skapar till växelström. Växelström är den strömmen som du använder till vardags i ditt hem men du kan självklart välja att även sälja den vidare eller välja att lagra strömmen via ett batteri.

Hybridväxelriktare

Istället för att välja att lagra din ström i ett externt batteri så kan du istället välja att installera en hybridväxelriktare. Den både omvandlar och lagrar ström. Fördelen med att ha en hybridväxelriktare är att om du får strömavbrott eller liknande så plockar den ström automatiskt från batteriet som är inbyggt i hybridväxelriktaren och du i din tur får fortsatt ström till din fastighet.

Batteri

Att lägga till ett batteri till din solanläggning öppnar upp möjligheten för dig att bli en microproducent. Den el som dina solceller producerar kan du antingen förbruka själv eller mata in på elnätet. Den el du inte använder levereras automatiskt ut på elnätet. Det kallas överskottsel och den kan du sälja vidare till ditt elbolag. Den som levererar överskottsel kallas mikroproducent.

Optimerare

Optimerare kan installeras separat på varje solpanel eller i en rad som ansluter samtliga solpaneler på en och samma sträng. Genom att installera en optimerare i en så kallad sträng så kan man ansluta flera paneler som då övervakas av en optimerare. Detta är fördelaktigt både rent ekonomiskt och ur en miljömässig synvinkel av produktion av material. Den primära uppgiften som en optimerare har är att känna av effekten på samtliga paneler och välja vilka paneler som ska vara i bruk. Låt oss säga att du har ett träd på din tomt som under en viss tidpunkt på dagen, orsakar skugga på 1 av dina 5 paneler, istället för att samtliga fem paneler ska vara på fulleffekt så kan en optimerare stänga av den panelen som inte har möjlighet att jobba på fulleffekt. Detta gör att du sparar energi.

Energy Hub

EnergyHub ersätter växelriktare och fasbalanserar elen smart över hela hushållet. Genom att koppla samman flera EnergyHub-system kan flera fastigheter på ett
kostnadseffektivt sätt dela energi- och effektresurser i ett lokalt likströmsnät. 


Den kan även användas för sig själv som en mätare oavsett om du installerat en solanläggning eller endast önskar sänka dina elkostnader med 40%. Sekundsupplösning på mätningar av energiproduktion och konsumtion möjliggör en ny nivå av övervakning av energitjänster och effektivitetsverktyg. För att få hårdvaran att fungera på ett optimalt sätt så vill man kunna välja när man får solenergi, om man ska spara i batteriet, skicka ut det på elnätet eller använda i huset. Allt detta är möjligt med EnergyHub. Detta hanteras i mjukvaran, EnergyCloud.

Läs mer om EnerhyHuben HÄR 

Microproducent

Den el som dina solceller producerar kan du antingen förbruka själv eller mata in på elnätet. Den el du inte använder levereras automatiskt ut på elnätet. Det kallas överskottsel och den kan du sälja till ditt elbolag. Den som levererar överskottsel kallas mikroproducent. När din solelsanläggning är klar så kommer ditt elbolag ut till dig och byter din elmätare. Vanligtvis så har man en elmätare som mäter ingående el till fastigheten, denna byts ut till en mätare som klarar av att både mäta ingående och utgående el. När detta är gjort så blir du microproducent. 

Läs mer om förutsättningarna för att bli microproducent HÄR

Energy Hub

Är du van vid att säkringen går när du kopplar in dammsugaren samtidigt som diskmaskinen är igång? Då inser du säkert vad som händer om även en eller två elbilar står på laddning samtidigt.

Traditionellt kräver alltså ökad energianvändning en högre huvudsäkring. Men att byta serviskablar eller säkra upp är oftast en dyr historia.


Ferroamp ’s EnergyHub-system erbjuder ett alternativ i form av Fasbalansering. EnergyHub överför energi mellan fasledarna för att öka utrymmet mellan huvudsäkring och laster i huset. Detta utrymme kan antingen användas för att minska din huvudsäkring eller för att öka belastningen, till exempel för effektivare och snabbare elbilsladdning.

energyhuben2.png

illustrativ video - Fasbalansering med Energy Hub & Laddbox

Klicka här för att gå upp

bottom of page